WSPs prosjektledere og rådgivende ingeniører på miljø bistår offentlige og private kunder i alle bransjer med å skape bærekraftige og miljøvennlige prosjekter og virksomheter. Vi tilbyr bred miljørådgivning og tilhørende tjenester som miljøstyring i prosjekt og virksomhet, miljøsertifiseringer, miljøtekniske grunnundersøkelser, miljøkartlegging og rådgivning knyttet til innemiljø.