Det er i møte med mennesker at nye ideer oppstår. I tett samarbeid med din virksomhet kan vi utforske utfordringer virksomheten står overfor og sammen utvikle, teste og evaluere nye løsninger. 


Vellykket strategisk utvikling er basert på en prosess der strategien utvikles sammen med de som vil jobbe for implementeringen. På en kreativ og innovativ måte hjelper vi myndigheter, kommuner og bedrifter i alle bransjer gjennom både små og store prosesser. Sammen jobber vi for å utvikle både mennesker, virksomheter og arbeidsmetoder. Vi kan lede lengre utviklingsprosesser, eller korte enkeltoppdrag, og vi kan bistå i ditt prosjekt med blant annet:

 • Idé- og konseptutvikling

 • brukermedvirkningsprosesser

 • workshops

 • planlegging og planprosesser

 • fremdriftsstyring

 • interessentanalyser

 • miljørådgivning

 • utvikling av visjon, mål og strategier

 • markedsanalyser

 • kostnadsstyring

 • usikkerhetsanalyser

 • kommunikasjonsstrategier

Skolesektoren:

I tidligfase på skoleprosjekter, har WSP et unikt miljø av pedagoger med lang og bred erfaring innenfor skolestruktur, behovsutredning og programmering. De leder brukerprosesser hos skolens brukere og inspirerer og motiverer dem til å tenke annerledes. Pedagogene har bakgrunn fra barnehage, grunnskole, videregående, lærerutdanning og som skoleeier, og gir en unik forståelse av sammenheng mellom pedagogisk praksis og det fysiske læringsmiljøet.

 

WSP har rammeavtaler med flere store aktører innen skoleutvikling, blant annet Utdanningsetaten og Undervisningsbygg.