Et velfungerende prosjekteringsteam har de beste forutsetninger for å tilfredsstille byggherren og brukernes krav og forventninger, samtidig som det forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.  WSP har lang erfaring innen prosjekteringsledelse.


En prosjekteringsleder har ansvar for at prosjekteringsgruppen, som består av arkitekter og rådgivere, skal prestere sitt beste i fellesskap. Et velfungerende prosjekteringsteam har de beste forutsetninger for å tilfredsstille byggherren og brukernes krav og forventninger, samtidig som man forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjekteringsleder har også et utvidet ansvar for også å sikre at myndigheter er informert, samt at prosjekteringen skjer i henhold til lover og forskrifter. Prosjekteringsledere fungerer også som et viktig bindeledd mellom prosjektering, anskaffelser og entreprenører.

Premissene og forholdene som legges til grunn i prosjekteringsprosessen er avgjørende for en optimal byggeprosess. Våre prosjekteringsledere evner å lede prosjekteringsprosessen og se hver enkelt brikke av prosessen adskilt, samtidig som de har det endelige målet i konstant fokus.

WSPs erfarne prosjekteringsledere og spesialister kan bidra i hele prosjekteringsprosessen fra idé til ferdigstillelse og overlevering av prosjektet. Vi tilbyr blant annet rene prosjekteringsledere, spesialister på usikkerhets- og kostnadsstyring, samt LEAN-prosjektering. Vi kan fylle ulike roller i prosessen, for eksempel SHA-ansvarlig, koordinerende for prosjektering (KP) og utførelse (KU), og ansvarlig søker. Vi har også rådgivere innen ulike fagfelt, kvalitetssikrere og kursholdere. Dette gjør oss i stand til å sette sammen tverrfaglige team der tekniske, merkantile og juridiske ressurser er involvert og koordinert.

WSP har lang erfaring innen prosjekteringsledelse og har bistått flere private og offentlige aktører i prosjekteringsprosessen. Vi har blant annet rammeavtaler med Norges Bank, Bymiljøetaten og Bane NOR på prosjekteringsledelse.