Et velfungerende prosjekteringsteam har de beste forutsetninger for å tilfredsstille byggherren og brukernes krav og forventninger, samtidig som det forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.  WSP har lang erfaring innen prosjekteringsledelse.


Sektor

  • Vei og motorvei
  • Jernbane og kollektivtrafikk
  • Helse- og omsorgsbygg
  • (Se alle)

Tjeneste

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Planlegging og planprosesser
  • (Se alle)


En prosjekteringsleder har ansvar for at prosjekteringsgruppen, som består av arkitekter og rådgivere, skal prestere sitt beste i fellesskap. Et velfungerende prosjekteringsteam har de beste forutsetninger for å tilfredsstille byggherren og brukernes krav og forventninger, samtidig som man forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjekteringsleder har også et utvidet ansvar for også å sikre at myndigheter er informert, samt at prosjekteringen skjer i henhold til lover og forskrifter. Prosjekteringsledere fungerer også som et viktig bindeledd mellom prosjektering, anskaffelser og entreprenører.

Premissene og forholdene som legges til grunn i prosjekteringsprosessen er avgjørende for en optimal byggeprosess. Våre prosjekteringsledere evner å lede prosjekteringsprosessen og se hver enkelt brikke av prosessen adskilt, samtidig som de har det endelige målet i konstant fokus.

WSPs erfarne prosjekteringsledere og spesialister kan bidra i hele prosjekteringsprosessen fra idé til ferdigstillelse og overlevering av prosjektet. Vi tilbyr blant annet rene prosjekteringsledere, spesialister på usikkerhets- og kostnadsstyring, samt LEAN-prosjektering. Vi kan fylle ulike roller i prosessen, for eksempel SHA-ansvarlig, koordinerende for prosjektering (KP) og utførelse (KU), og ansvarlig søker. Vi har også rådgivere innen ulike fagfelt, kvalitetssikrere og kursholdere. Dette gjør oss i stand til å sette sammen tverrfaglige team der tekniske, merkantile og juridiske ressurser er involvert og koordinert.

WSP har lang erfaring innen prosjekteringsledelse og har bistått flere private og offentlige aktører i prosjekteringsprosessen. Vi har blant annet rammeavtaler med Norges Bank, Bymiljøetaten og Bane NOR på prosjekteringsledelse.