Prosjektledelse

Uavhengig av størrelse og kompleksitet skal ethvert prosjekt gjennom viktige faser som hver stiller store krav til ledelse og kompetanse. Den som styrer må se helheten og kjenne detaljene. WSPs erfarne prosjektledere sikrer at du igangsetter det prosjektet som best løser behovene dine og påser at budsjett og framdriftsplan er realistiske fra starten av. Med stødig prosjektlederhånd sørger vi for en vellykket prosjektgjennomføring som når målene som er satt. 


Profesjonell prosjektledelse

Byggherrer må stille store krav til de som skal utvikle og gjennomføre et prosjekt på deres vegne. Det er store investeringer i spill, mange berørte parter og stor risiko for at noe går galt underveis som fører til at målene som er satt ikke nås. Uavhengig av størrelse og kompleksitet skal prosjektet ledes gjennom ulike faser som alle krever sin spisskompetanse: Idé- og konseptutvikling i tidlig fase, planlegging og prosjektering, og deretter gjennomføring. Den som styrer må se helheten og kjenne detaljene.

Det er mange aktører og leverandører involvert i et prosjekt. Samspillet må fungere optimalt for at framdriften opprettholdes og det er kvalitet i leveransene. Prosjektleder skal rapportere og dokumentere, sørge for at kritiske beslutninger tas til riktig tid, holde budsjett og levere i henhold til målene som er satt. Samtidig skal prosjektet håndtere berørte interessenter som nabolag og myndigheter på riktig måte.

WSP tilbyr helhetlig prosjektledelse

WSPs erfarne prosjektledere kan ta et helhetlig ansvar for prosjektet ditt. Best verdi skaper vi om vi blir involvert helt fra starten av og ideelt sett før du har definert rammene for prosjektet. Da kan vi sikre at du igangsetter det rette prosjektet med de rette målene, og sørge for at du velger den mest hensiktsmessige gjennomføringsmodellen. Vi påser også at budsjett og fremdriftsplan er realistiske fra starten av, slik at grunnlaget for gjennomføringen blir best mulig og at målene for prosjektet nås.

Siden vi har ekspertise på alle faser i prosjektløpet kan vi skreddersy arbeidsteam som sikrer at prosjektet kommer i mål til avtalt tid og til avtalt pris, og at alle berørte parter får riktig oppfølging underveis. Om du ikke har behov for en komplett prosjektorganisasjon, kan vi bistå med kompetanse og funksjoner som supplerer din eksisterende prosjektorganisasjon, som for eksempel planlegging og planprosesser, idé- og konseptutvikling, usikkerhetsanalyser, anskaffelser og kontraktstrategier, kostnadsstyring, miljøstyring og tverrfaglige tekniske tjenester.

Noen av våre tjenester innen prosjektledelse kan du lese mer om her: 

Interessentstyring

Kontraktstyring

Kostnadsstyring

Kvalitetsledelse i prosjekt og virksomhet

Usikkerhetsstyring

WSP utfordrer etablerte løsninger

WSPs prosjektledere har lang erfaring og jobber ut fra bestepraksis i bransjen. Vi vet at hvert prosjekt er unikt og har sine spesielle forutsetninger, mål og prioriteringer. Det skal styres deretter. Vi er opptatt av miljø og bærekraft og vil alltid foreslå fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

I dag bistår vi offentlige og private kunder med alt fra små og enkle byggeprosjekter til store, komplekse infrastrukturprosjekter. Våre kunder tilhører i stor grad bransjer som bygg, infrastruktur og samferdsel, og eiendom, men vi leder også en rekke prosjekter innen energi og industri.