WSPs rådgivere hjelper kunder gjennom hele reisen -  fra konseptuell utvikling til endelig prosjektleveranse. Vår kombinasjon av analyse og utredning sammen med teknisk kompetanse og virksomhetsforståelse gjør at vi kan se helheten og markedsdynamikken i sammenheng med behovene og oppgaven som skal løses innen bygg og eiendom, infrastruktur og samferdsel, energi og industri.


Strategisk rådgivning handler om å hjelpe beslutningstakere og investorer i offentlig og privat sektor med å fatte rett beslutning og bidra til at de rette valgene tas, slik at oppgaven som skal løses svarer på det faktiske behovet.

 

I korte trekk handler strategisk rådgivning om å skape verdi. Skal en være sikker på at en igangsetter det rette prosjektet må man kjenne helheten. Det er behov for å kartlegge og analysere marked, drivere i samfunnsutviklingen og brukernes faktiske behov, samtidig som man må ha teknologisk kompetanse og inngående kunnskap om relevant lov- og regelverk.

 

Strategisk rådgivning fra WSP

WSP har strategiske rådgivere som hjelper kunder med å ta den rette beslutningen og igangsette det rette prosjektet. Våre strategiske rådgivningstjenester benyttes av oppdragsgivere som anskaffer, utvikler, finansierer og investerer i infrastruktur-, samferdsels-, bygg- og eiendomsprosjekter.

WSP tilbyr strategisk rådgivning i hele prosjektforløpet, fra analyse til ferdig resultat. Vi kjenner det norske markedet, samtidig som vi kan tilby ekspertise og bestepraksis-løsninger gjennom vår internasjonale tilhørighet. 

 

Strategisk rådgivning innen formålsbygg

WSP er involvert i en rekke skoleprosjekter over hele landet. Ved å komme inn før rammene og prosjektet er ferdig definert, kan vi gjennom vår rådgivningskompetanse, prosessledelse og virksomhetsforståelse, samt ekspertise innen utredning og analyse, hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å utvikle det rette skoleprosjektet. Ett av mange eksempler på skoleprosjekter hvor WSP har bidratt med strategisk rådgivning og kompetanse er Flesberg skole.

 

WSP har også vært involvert i en rekke helse- og omsorgsprosjekter. Gjennom strategiske rådgivningstjenester fra WSP har kommuner snudd om på planene sine og igangsatt helt nye konsepter for eldreomsorg. Et eksempel er Rauma helsehus, som i utgangspunktet skulle være et sykehjem med 130 plasser, men som endte opp med å bli et helse- og omsorgshus med en rekke tjenestetilbud for mennesker i alle aldre. 

 

WSP tilbyr følgende strategiske rådgivningstjenester:

 • Eiendomsutvikling

 • By- og tettstedsutvikling

 • Planlegging og planprosesser

 • Prosjektutvikling /tidligfase

 • Kollektiv- og knutepunktsutvikling

 • Prosessledelse og virksomhetsutvikling

 • Samfunnsøkonomiske analyser

 • Utredninger og analyser innen miljø og bærekraft

 • Markeds- og omverdenanalyser

 • Konsekvensutredninger

 • Idé- og konseptutvikling