WSP tilbyr grundige og veldokumenterte tilstandsrapporter for alle typer bygg, fra historiske bygninger til hoteller, kirker, næringsbygg, boliger og andre formålsbygg.


WSP tilbyr tilstandsanalyser av alle typer bygg. Nyere og eldre, i ulike materialer som stål-, tre- og betongkonstruksjoner. Vi har også god erfaring med tilstandsanalyser av eldre, fredete og vernede bygninger.

Tilstandsanalyser utarbeides gjerne i forbindelse med oppdatering av FDVU-dokumentasjonen, som dokument ved et eierskifte, eller som grunnlag for vedlikehold og restaurering. Analysen gir grunnlag for budsjettering og prosjektering av tiltak for vedlikehold, mulighetsstudier, utbedringer og utvikling av eiendommen.

For å sikre god kvalitet, samt effektivisere arbeidet, har WSP utviklet sin egen rapporteringsmal for tilstandsanalyse basert på gjeldende standarder.