I henhold til plan- og bygningsloven har det siden 2013 vært et obligatorisk krav til uavhengig kontroll i byggeprosjekter. WSP utfører uavhengig kontroll innenfor alle fagfelt.


Uavhengig kontroll er kvalitetssikring av alle nye byggeprosjekter. Kontrollen går ut på å forsikre at prosjektet oppfyller krav til fuktsikring og lufttetthet i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Uavhengig kontroll er obligatorisk i alle byggeprosjekter og er søkepliktig arbeid.

Hensikten med uavhengig kontroll er å sikre kvaliteten i tillegg til å avdekke feil og mangler. Kontrollen hjelper oss å se om byggeprosjektet er utført på riktig måte, og om det oppfyller relevante krav i forskriften.

Uavhengig kontroll sikrer at du får et økonomisk lønnsomt byggeprosjekt. Dette oppnår vi ved å kontrollere fuktsikring i våtrom, og ved å utføre tetthetskontroll av lufttetthet i nye boliger. I en uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3 kvalitetssikres også bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

WSP har sentralgodkjenning for utførelse av kontroll i tiltaksklasse 2, og har kompetanse til å kunne erklære ansvar i tiltaksklasse 3. Vi utfører uavhengig kontroll av alle typer bygg og anlegg; boliger, kirker, skoler, idrettsbygg, næringsbygg og geotekniske anlegg.

WSP har til enhver tid gående prosjekter for små og store kunder, og har utført uavhengig kontroll for flere kommunale foretak. Vi har blant annet utført uavhengig kontroll på Bygården ishall i Sandefjord kommune, og har en rammeavtale på tjenesten for Boligbygg Oslo KF.