Kravet til inneklima i boliger og eiendom øker stadig. Med WSP sin kompetanse og våre installasjonssystemer innen VVS og kjøling sikrer vi at både luftkvaliteten og det termiske klimaet er bra.


Vi tilbyr våre kunder integrerte og bærekraftige VVS-løsninger, som matcher deres forventninger og behov. Vi har heldekkende kompetanse innen VVS og kjøling i bygg og eiendom, samt kompetanse innen mer virksomhetsknyttede systemer som medisinsk gass, trykkluft, energigass, sprinkler. I tillegg kan WSP hjelpe med tjenester for overvåking og drift av optimalisering av VVS-systemer, som justering, kontroll, inspeksjon med mer. 

Kompetanse

Vår kjernekompetanse omfatter:

 • Prosjektering av VVS-installasjoner

 • Prosjektering av ventilasjon

 • Simulering av inneklima

 • Beregning av energibehov

 • Prosjektering av 3D

 • Utredning, prosjektering og inspeksjon av systemer innen:
  VVS og kjølesystemer
  - Medisinsk gass
  - Sprinkler
  - Trykkluft
  - Energigasser

Erfaring

Nasjonalt har WSP lang erfaring med å prosjektere for mange forskjellige bransjer og kunder, alt fra boliger hos private kunder, skoler hos offentlige kunder, til industrielle bygninger. Våre erfarne rådgivere har gjennomført en rekke oppdrag for mindre private oppdragsgivere og store offentlige oppdragsgivere som Statsbygg og Undervisningsbygg, samt store komplekse prosjekter som Oslo Lufthavn og [sett inn prosjekt/er]

Som kunde hos oss får du også tilgang til vår globale kompetanse, noe som er nyttig blant annet i prosjekter som er uvanlige på nasjonalt nivå. Et eksempel er WSPs globale erfaring og ekspertise med ekstremt høye bygninger. Noe som kan komme godt til nytte med den stadige økningen av høyreiste bygninger i Norge de siste årene.