Som et internasjonalt konsulentselskap er WSP databehandlingsansvarlig for personopplysninger som kommer fra våre kunder, forretningspartnere og andre enkeltpersoner, herunder nettstedsbrukere og jobbsøkere som bruker karrieredelen av WSPs nettsted (“de registrerte”). Nærmere opplysninger om WSP-foretak som er databehandlingsansvarlige for personopplysninger, finnes her. Hvis du har spørsmål om databehandlingsansvarlig for dine personopplysninger, kan du se avsnittet “ Kontakt oss” nedenfor.

De typene personopplysninger som WSP samler inn og behandler, avhenger av om du er en potensiell eller eksisterende kunde eller forretningspartner, bruker av WSP-nettstedet eller søker på en stilling i WSP. I tilfeller hvor du gir WSP personopplysninger om andre (for eksempel andre i samme organisasjon som deg), bør du be dem lese denne personvernerklæringen.

Klikk på en av kategoriene under for å se hvordan WSP samler inn og behandler personopplysningene dine.

BRUKERE AV WSPS NETTSTED ELLER PERSONER SOM KOMMUNISERER MED WSP VIA SOSIALE MEDIER ELLER E-POST

Hvilke opplysninger kan WSP samle inn?
―    Navn
―    Firma
―    Stilling
―    E-postadresse
―    Telefonnummer
―    IP-adresse
―    Informasjon som er innhentet gjennom informasjonskapsler og miniprogrammer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se WSPs erklæring om informasjonskapsler. Mer generell informasjon om informasjonskapsler kan du finne ved å klikke her.

Hvordan samler WSP inn personopplysningene dine?
―    Gjennom forespørsler eller henvendelser til WSP via e-post, sosiale medier eller relaterte blogger
―    Gjennom abonnement på WSPs nyhetsbrev, blogg eller andre markedsføringsrelaterte meldinger
―    Gjennom bruk av WSPs nettsteder (det kan bli plassert informasjonskapsler på datamaskinen eller mobilenheten).

Hva bruker WSP personopplysningene dine til?
WSP bruker personopplysningene for berettigede forretningsformål, herunder markedsføring av sine tjenester, deltakelse i aktiviteter for forretningsutvikling og for øvrig i samsvar med gjeldende lov. Følgende er eksempler på hvordan WSP bruker personopplysningene dine for forretningsformål:
―    For å besvare henvendelser eller forespørsler fra deg.
―    For å kommunisere ytterligere med deg i forbindelse med henvendelser eller forespørsler.
―    For å kontakte deg om annen informasjon og tjenester fra WSP som kan være av interesse for deg. (Se avsnittet “Mottakere av elektroniske meldinger fra WSP”).

Hvem deler WSP personopplysningene dine med?
WSP vil ikke selge, leie ut eller utnytte personopplysningene dine til noen tredjepart, og vil bare dele personopplysningene dine med:
―    andre WSP-foretak,
―    tredjeparts tjenesteytere som behandler data på WSPs vegne, eller som tilrettelegger for eller som en eller flere deler av nettstedets eller foretakets drift er satt ut til, som for eksempel våre nettsteds- og IT-leverandører,
―    spesifikke tredjeparter i forbindelse med fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av WSPs aktiva. Slike tilfeller vil bli behørig varslet i samsvar med loven,
―    De tredjeparter WSP er pålagt å dele personopplysninger med, for eksempel for å etterkomme en stevning eller tilsvarende rettslige skritt i ethvert land hvor WSP opererer, eller for å gjennomføre enhver tilsvarende deling av personopplysninger i samsvar med gjeldende lov.

POTENSIELLE ELLER EKSISTERENDE KUNDER ELLER FORRETNINGSPARTNERE

Hvilke opplysninger kan WSP samle inn?
―    Navn
―    Stilling
―    Firma
―    E-postadresse
―    Opplysninger innsamlet fra offentlige søk, for eksempel internettsøk.

Hvordan samler WSP inn personopplysningene dine?
―    Gjennom forespørsler eller henvendelser til WSP via e-post, sosiale medier eller relaterte blogger
―    Gjennom forretningsarrangementer eller konferanser.
―    Personlig (for eksempel hvis du gir visittkortet ditt til en WSP-ansatt)
―    Tjenesteyting for eller i forbindelse med annen avtale med WSP
―    Gjennom utvikling av forretningspartnerskap
―    Ved besøk i WSPs kontorer eller lokaler eller ved tilgang til WSPs systemer
―    Gjennom direkte kontakt med WSP på telefon (VOIP-telefoner (tale over IP) kan registrere personopplysninger)
―    Fra offentlige kilder, som internettsøk, nettstedet til firmaet ditt og nettsteder for sosiale medier (for eksempel LinkedIn og Twitter, gjennom spørsmål, svar, kommentarer og retvitringer mellom deg og WSP).

Hva bruker WSP personopplysningene dine til?
WSP bruker personopplysningene for berettigede forretningsformål, blant annet for å inngå eller overholde forpliktelser i henhold til kontrakten WSP har med deg, eller for å komme i kontakt med kunder og forretningspartnere for å yte sine tjenester og for øvrig i samsvar med gjeldende lov. Følgende er eksempler på måter WSP bruker personopplysningene dine til forretningsformål:
―    for å yte forretningsmessige tjenester
―    for å komme i kontakt med deg som forretningspartner
―    for å administrere WSPs forretningsforbindelse med deg eller arbeidsgiveren din
―    for å oppfylle juridiske forpliktelser,
―    for å undersøke og forebygge bedrageri og tjenesteforsømmelse,
―    for å kommunisere om eller fakturere for prosjekter, kontrakter eller fellesforetak,
―    for å oppnå og inngå kontrakter om arbeid,
―    for å evaluere potensielle tjenesteytere,
―    for å besvare spørsmål og henvendelser i forbindelse med en av partenes tjenester,
―    for å gjennomføre daglige forretningsaktiviteter for øvrig, som forretningsutvikling, forretningsplanlegging, strategisk gjennomgang og for statistikk-, evaluerings- og rapporteringsformål,
―    for å kontakte deg om andre opplysninger om WSP eller WSPs tjenester som kan være av interesse for deg. (Se avsnittet “Mottakere av elektroniske meldinger fra WSP”).

Hvem deler WSP personopplysningene dine med?
WSP vil ikke selge, leie ut eller utnytte personopplysningene dine til noen tredjepart, og vil bare dele personopplysningene dine med:
―    andre WSP-foretak,
―    spesifikke tredjeparter i forbindelse med fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av WSPs aktiva. Slike tilfeller vil bli behørig varslet i samsvar med loven,
―    tredjeparts tjenesteytere som behandler data på WSPs vegne, eller som tilrettelegger for eller som en eller flere deler av nettstedets eller foretakets drift er satt ut til. Med tredjeparts tjenesteytere menes også leverandører av IT-tjenester, advokater i forbindelse med pågående eller varslede tvistesaker, og revisorer,
―    WSPs forretningspartnere som leverer tjenester til vår kunde,
―    WSPs kunder når du er forretningspartner,
―    de tredjeparter WSP er pålagt å dele personopplysninger med, for eksempel for å etterkomme en stevning eller tilsvarende rettslige skritt i ethvert land hvor WSP opererer,
―    til tredjeparter når det er rimelig å anta at fremlegging er nødvendig for å beskytte menneskers trygghet, sikkerhet, rettigheter eller eiendom, og for øvrig i samsvar med gjeldende lov,
―    til politiet eller organer som etterforsker økonomisk kriminalitet eller bedrageri, for å etterforske bedrageri eller korrupsjon, eller for å gjennomføre tilsvarende deling innenfor de rammer som er satt ved gjeldende lov,
―    til statlige organer som respons på en anmodning fra slike,
―    de tredjeparter WSP er pålagt å dele personopplysninger med, for eksempel for å etterkomme en stevning eller tilsvarende rettslige skritt i ethvert land hvor WSP opererer.

POTENSIELLE ELLER EKSISTERENDE JOBBSØKERE

WSP samler inn og behandler personopplysningene dine når du søker på en stilling i WSP, også for søknader som leveres gjennom WSPs karrierenettsted. I henhold til gjeldende lov kan WSP beholde opplysningene du sender inn i forbindelse med en jobbsøknad for fremtidig vurdering.

Hvilke opplysninger kan WSP samle inn?
―    Navn
―    Adresse
―    Kontaktopplysninger
―    Utdanning
―    Arbeidserfaring
―    Referanser eller resultater av sjekking rundt ansettelsesforhold
―    CV-en din
―    Opplysninger fra følgebrev og i sammenheng med jobbsøknaden.

Alle opplysninger som gis i en jobbsøknad, må være korrekt, og eventuelle uriktige opplysninger kan medføre at et jobbtilbud trekkes tilbake eller at arbeidsforholdet sies opp. Når du søker fra WSPs karrierenettsider, kan du selv når som helst slette eller endre kontoen din eller be WSP gjøre det ved å sende en e-post til personvernkontakten.

Hvordan samler WSP inn personopplysningene dine?
―    Direkte fra deg når du oppgir dem i CV-en din eller i forbindelse med en jobbsøknad
―    fra WSPs karrierenettsider
―    fra referansene du oppgir
―    fra referanser mottatt fra tredjeparter, som utdanningsinstitusjoner eller nåværende eller tidligere arbeidsgivere
―    fra sjekking rundt ansettelser, inkludert fra offentlig tilgjengelige kilder som Google og LinkedIn.

Hva bruker WSP personopplysningene dine til?
WSP bruker personopplysningene for berettigede forretningsformål, herunder for å inngå en ansettelsesavtale med deg, og fordi det er et legitimt forretningsformål å vurdere jobbsøknader, og for øvrig i samsvar med gjeldende lov. Her er eksempler på hvordan WSP kan bruke personopplysningene dine for forretningsformål:
―    For å vurdere søknaden din og hvor godt egnet du er for stillingen du har søkt på eller andre passende stillinger som kan passe profilen din,
―    for å sjekke/innhente opplysninger om deg eller referanser fra tredjeparter,
―    for å informere deg om jobbmuligheter, fora, initiativer eller publikasjoner som kan være av interesse for deg, alt etter hva du har bedt om.
―    for å gjennomgå og vurdere WSPs ansettelsespolitikk, praksis og statistikk.

Hvem kan WSP dele personopplysningene dine med?
WSP vil ikke selge, leie ut eller utnytte personopplysningene dine til noen tredjepart, og vil bare dele personopplysningene dine med:
―    andre WSP-foretak
―    spesifikke tredjeparter i forbindelse med fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av WSPs aktiva. Slike tilfeller vil bli behørig varslet i samsvar med loven,
―    tredjeparter som WSP kontakter for å bekrefte opplysningene dine og for å innhente referanser, for eksempel tidligere arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjoner,
―    tredjeparts tjenesteytere som WSP bruker i rekrutteringsprosessen. For eksempel vil personopplysninger som innhentes gjennom WSPs karrierenettsider bli sendt til og lagret på WSPs vegne av Bell Canada og deres partner Technomedia Training Inc., som leverer personal- og talentforvaltningsløsninger, samt etter behov til andre tjenesteytere vi har kontrakt med, og hvis rolle er å håndtere eller vedlikeholde personopplysninger som samles inn, i henhold til gjeldende lov. Bells personvernerklæring er tilgjengelig her: Bell Privacy.
―    de tredjeparter WSP er pålagt å dele personopplysninger med, for eksempel for å etterkomme en stevning eller tilsvarende rettslige skritt i ethvert land hvor WSP opererer, eller for å gjennomføre enhver tilsvarende deling som er i samsvar med gjeldende lov.

MOTTAKERE AV ELEKTRONISKE MELDINGER FRA WSP

Når du gir WSP kontaktopplysninger, også gjennom WSPs nettsteder, for eksempel navn og e-postadresse, kan WSP sende deg kommersielle meldinger elektronisk (for eksempel e-post) om sine tjenester. Hvis du mottar slike meldinger fra WSP, kan du ha et forretningsforhold til WSP, du kan ha gitt eksplisitt eller implisitt samtykke til å motta kommersielle elektroniske meldinger fra WSP, eller så er ikke den elektroniske kommunikasjonen underlagt rettslige krav om samtykke. Du kan velge bort mottak av markedsføringsrelaterte elektroniske meldinger ved å klikke på avmeldingslenken i meldingens bunntekst eller ved å sende en tom e-post til [email protected]. Merk at selv om du velger bort kommersielle elektroniske meldinger, kan WSP fortsatt ha behov for å kontakte deg elektronisk med informasjon om sitt forretningsforhold til deg, kontoen din eller dataene dine.

Meldinger sendt av kanadiske WSP-foretak

Kanadiske WSP-foretak følger WSPs antispamforpliktelser. Hvis du er i Canada, eller hvis meldingen mottas fra et WSP-foretak som opererer i Canada, kan du velge bort mottak av markedsføringsrelaterte elektroniske meldinger ved å varsle WSP på [email protected]. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte WSPs antispamkontor på [email protected].

WSP opererer globalt og har tilknyttede selskaper over hele verden. Når du gir WSP personopplysninger, kan de bli overført, behandlet og lagret på servere i Canada, der WSPs hovedkontor er, eller i andre land som WSP opererer i, og derfor kan dataene dine bli gjort tilgjengelig for offentlige myndigheter etter lovlige pålegg og i henhold til de lover som gjelder i slike utenlandske jurisdiksjoner. I slike situasjoner har personopplysningene dine kanskje ikke den samme beskyttelsen som etter nasjonal lovgivning der du bor.

Internasjonal overføring av personopplysninger er underlagt hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og WSP treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine er beskyttet og vedlikeholdt i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning. Ved å gi dine personopplysninger til WSP samtykker du til at WSP kan overføre personopplysningene dine og behandle dem i en hvilken som helst jurisdiksjon.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og Sveits (“Europa”)

I tilfeller hvor WSP overfører data innsamlet i Europa til steder utenfor Europa, treffer WSP hensiktsmessige tiltak for å sikre at personopplysningene dine er beskyttet, særlig ved å:
―    fastsette bestemte kontraktsvilkår, som ellers er kjent som standardkontraktsvilkår og er godkjent av Europakommisjonen eller gjennom en av WSPs interne avtalefestede forpliktelser. Du kan be om mer informasjon om dette ved å kontakte: [email protected],
eller
―    overføre til land som Europakommisjonen anser gir et ”tilstrekkelig beskyttelsesnivå”. Dette omfatter Canada, ettersom WSPs hovedkontor er i Canada og personopplysningene lagres på servere i Canada. Du finner en liste over land som anses å ha et “tilstrekkelig beskyttelsesnivå” her.

WSP bruker slike sikkerhetstiltak og -teknologier som anses som rimelige og vanlige i bransjen, for å sikre personopplysningene dine og beskytte dem mot tap, misbruk, uberettiget innsyn, offentliggjøring, endring og tilintetgjøring. I tilfeller der tredjepartsleverandører behandler personopplysninger på vegne av WSP (f.eks. til lønn eller bemanningsbyråer), treffes det ved behov særlige sikkerhetstiltak gjennom kontraktsregulerte ordninger med de berørte organisasjonene.

WSP kan bruke e-postadressen din til å kontakte deg om sikkerhetshendelser som berører personopplysningene dine.

E-postovervåking eller blokkeringsprogramvare kan brukes for sikkerhetsformål og for å overholde WSPs retningslinjer.

WSPs nettsteder kan også inneholde lenker til andre nettsteder eller tjenester utenfor WSPs kontroll, som ikke omfattes av denne personvernerklæringen. Hvis du bruker eller deler data med andre nettsteder gjennom disse lenkene, kan operatørene av disse nettstedene samle inn data fra deg og bruke dem i henhold til sin egen personvernerklæring, som kan være annerledes enn vår. WSP frasier seg ethvert ansvar for tredjeparters personvernstandarder og -praksis. Bruk av slike nettsteder er for egen risiko.

Alle opplysninger du poster eller offentliggjør på WSPs sosiale medier eller brukerfora (for eksempel Facebook, YouTube, Twitter og andre sosiale medier), er offentlige. WSP kan ikke kontrollere bruken av informasjon som offentliggjøres på sosiale medieplattformer eller WSPs brukerfora. Vær forsiktig når du legger ut opplysninger på offentlige områder, og pass på hvilke personopplysninger du offentliggjør og måten du gjør det på. Innhold som postes på WSPs brukerfora, inkludert råd og meninger, står for vedkommendes egen regning, og de er selv fullt og helt ansvarlig for det aktuelle innholdet. WSP vil ikke nødvendigvis bifalle, støtte, bekrefte eller si seg enig i noe innhold som legges ut på våre sosiale medier eller brukerfora.

Miniprogrammer for sosiale medier

WSPs nettsteder omfatter miniprogrammer for sosiale medier, som knapper og miniprogrammer for Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Google+ og Twitter, for eksempel “Del”-knappen. Miniprogrammer for sosiale medier befinner seg enten hos en tredjepart eller direkte på WSPs nettsted. Din bruk av disse miniprogrammene reguleres av personvernerklæringen til firmaene som tilbyr dem. Disse miniprogrammene kan samle inn IP-adressen din og hvilke WSP-nettsider du besøker, og kan bruke en informasjonskapsel for at funksjonen skal fungere ordentlig.

WSP kan lagre personopplysningene dine i skyen. Dette betyr at personopplysningene kan bli behandlet på WSPs vegne av en skyleverandør og lagres på ulike steder i verden. WSP iverksetter organisatoriske og kontraktsmessige tiltak for å beskytte personopplysninger og for å kreve at våre leverandører av skytjenester har iverksatt hensiktsmessige tiltak for å ivareta sikkerheten for å verne personopplysningene, herunder at personopplysningene dine behandles utelukkende for formålene som fremgår av denne personvernerklæringen.

WSP bruker VOIP-teknologi når du kommuniserer med WSP per telefon. Du kan finne ut mer om VOIP her. Ettersom samtalen din overføres på internett, kan ikke WSP styre hvor dataene dine behandles. WSPs VOIP-tjenester håndteres av Skype.

WSP lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn nødvendig. WSP vil fortsette å lagre og bruke personopplysningene dine i nødvendig utstrekning for å overholde rettslige forpliktelser, løse tvister og håndheve avtaler. For eksempel lagrer WSP vanligvis kundeopplysninger så lenge som vi trenger for å yte tjenester og i tre år etter at forretningsforholdet opphører, med mindre vi er pålagt ved lov å lagre slik informasjon, eller ved pågående eller mulige tvister.

I henhold til gjeldende lov har du følgende rettigheter, på visse vilkår og med visse unntak:

―    til å protestere mot at personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål. Hvis du vil utøve denne rettigheten, kan du når som helst kontakte WSPs personvernkontakt. Hvis du vil velge bort kommersielle elektroniske meldinger, klikker du på avmeldingslenken nederst i meldingen eller sender en tom e-post til [email protected],
―    til innsyn i personopplysningene dine og nærmere opplysninger om hvordan WSP bruker dem,
―    til å få korrigert eller oppdatert personopplysningene dine,
―    til å anmode om sletting av personopplysningene dine. Hvis WSP mottar en slik anmodning, vil andre faktorer tas med i betraktningen når vi vurderer om vi skal ta anmodningen til følge,
―    til å anmode om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, for eksempel hvis du mener at personopplysningene vi har om deg, er feil.

Alle anmodninger som gjelder personopplysningene dine, sendes til personvernkontakten.

WSP besvarer slike anmodningen innen 30 virkedager etter mottak eller innen annen frist som er pålagt eller tillatt ved gjeldende lov. WSP vil på anmodning treffe rimelige tiltak for funksjonelt å korrigere eller slette personopplysningene dine fra WSPs database(r). WSP kan imidlertid beholde et eksemplar for arkiveringsformål i samsvar med gjeldende lov. Før WSP utleverer data, korrigerer feil eller sletter data, kan WSP anmode om ytterligere opplysninger for å bekrefte identiteten din eller på annen måte bidra til å besvare anmodningen din.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og Sveits (“Europa”)

I tilfeller hvor du har å gjøre med et WSP-foretak i Europa, har du etter europeisk personvernlovgivning, herunder den generelle personvernforordningen (“GDPR”), gjeldende fra 25. mai 2018, og annen nasjonal personvernlovgivning i Europa, følgende ytterligere rettigheter:
―    Retten til å klage WSP inn for den aktuelle medlemsstatens tilsynsmyndighet for manglende overholdelse av personvernlovgivningen,
―    retten til å trekke tilbake samtykket i tilfeller hvor WSP er avhengig av samtykke for å kunne behandle personopplysningene dine.

California Privacy Rights

California Consumer Privacy Protection Act ("CCPA") gir visse rettigheter til forbrukere i California. Californias lov om "Shine the Light" lar California-borgere be om og innhente informasjon om hvilken personlig informasjon som blir gitt ut til en tredjepart for direkte markedsføring i løpet av det forrige kalenderåret. WSP leverer sine tjenester til andre selskaper og selger ikke personopplysninger. WSP deler ikke personlig informasjon med tredjepart for deres direkte markedsføring eller til noe annet formål, bortsett fra gitt i denne personvernregelen.