På vegne av tiltakshaver Arnt Høstmælingen varsler RiK Arkitektur / WSP Norge AS oppstart av arbeid med reguleringsplan, iht. plan- og bygningsloven §12-8.

Varslingskart Lillehammer