WSP Norge AS har på vegne av tiltakshaver Finansgruppen Prosjekt AS søkt om mindre endring av reguleringsplan for Ørnvika Vest, PlanID R-267, vedtatt 28.02.2012.