Kommunestyret i Kautokeino vedtok 27.06.2019 å igangsette forprosjekt for ny kombinert barne- og ungdomsskole i Màrkan. Prosjektet omfatter å rive nåværende skole og bygge ny. Som grunnlag for arbeidet er det utarbeidet et rom- og funksjonsprogram og utført en tomteanalyse hvor flere alternativer er utredet. Det tomtealternativet som kom best ut av analysen utgjør planområdet for detaljreguleringen.