Av 22 tilbydere var WSP Engineering med samarbeidspartnere én av tre som ble tilbudt rammeavtale med Ski kommune. Ski sentrum står foran store byutviklingsoppgaver med fortetting og fornying av sentrumsbebyggelsen.