Resultater fra en fersk undersøkelser blant WSPs kunder viser at WSP opptrer profesjonelt og har solid kompetanse og engasjerte medarbeidere.