- Gjennom den nye rammeavtalen får vi en unik mulighet til å bidra til at helsesektoren gjør de riktige investeringene i årene som kommer. Et viktig bidrag i samfunnsutviklingen, sier Maren Foseid, avdelingsleder for virksomhetsutvikling i WSP.