I forbindelse med utviklingen av et nytt sentrum på Harestua har Lunner kommune besluttet å bygge et nytt sykehjem med omsorgsboliger, både for å møte fremtidens krav og for å utvide omsorgstilbudet for eldre.