- Vi ser et stort potensiale innen eiendom og satser derfor nå målrettet mot denne bransjen gjennom å opprette en bransjeansvarlig for eiendom. Det blir Jill Akselsen, regiondirektør i sørvest, som tar denne rollen, sier Per Christian Randgaard, direktør for prosjektledelse i WSP Norge.