I rammeavtalen «Strategisk og operativ rådgivning» har WSP fått oppdrag innen kategoriene prosjektledelse, planprosessledelse, operative rådgivningstjenester innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, samt bygge- og disiplinledelse fag.