Med 1 million kr i støtte fra Enova har WSP sammen med LinKon og Caverion utviklet en ny gjennomføringsmodell for EPC. Modellen skal sikre en god balanse i kontrakten mellom byggeiere og energientreprenører og dermed ivareta et tillitsforhold mellom partene gjennom hele prosessen.

IMG WSP Enova modell 1300