WSP med nye gjennomføringsmodeller for EPC

WSP har gjennomført prosjektet «Ny gjennomføringsmodell for EPC». Resultatene fra prosjektet viser at det må være økt fokus på forbedringer av gjennomføringen.