WSP markerer seg sterkt som det sjette største selskapet i verden innen prosjektering i rangeringen«Top 150 Global Design Firms».