20. november samlet WSP på Innlandet seg til strategisk samling på Hamar for å sette kurs mot de neste tre årene. – Det er i grunn såre enkelt. Vi skal hjelpe offentlige og private utbyggere på Innlandet med å ta de rette valgene i den videre utvikling av regionen, slik at vi får skoler, helsehus og samferdselsløsninger som er fremtidssikre, sier Odd Thomas Olafsen, avdelingsleder ved Hamar-kontoret.