WSP bistår NTE Energi i prosjektet Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk

WSP er med på laget når NTE Energi skal erstatte det gamle kraftverket fra 1940-tallet ved Namsen i Trøndelag, et av Norges viktigste vassdrag for nordatlantisk villaks.

IMG NTE Fiskumfoss 1300x650

Torgeir Salberg fra WSP (t.v) sammen med administrerende direktør i NTE Energi AS, Kenneth Brandsås