WSP Engineering AS fusjonerer fra 1.1.2019 med WSP Norge AS. 

- Når vi nå samler to av våre tunge fagmiljøer i det samme selskapet, ruster vi oss for fremtiden og for videre utvikling, sier Hilde Nordskogen, administrerende direktør i WSP Norge.