Detaljregulering av NTNU Campus i Trondheim

WSP har i samarbeid med Asplan Viak, Ratio Arkitekter og A-lab vunnet oppdraget med å lede og gjennomføre detaljreguleringen av NTNU Campus i Trondheim.  Samlet har teamet solid kompetanse innenfor alle fag, og kan vise til bred og lang erfaring innen planlegging av komplekse prosjekter knyttet til campus, byutvikling og transformasjon.