Først i verden: Skal forutsi fremtidens transportbehov ved hjelp av stordata og maskinlæring

Jernbanedirektoratet har valgt WSP til å utvikle en ny metodikk for bruk av maskinlæring på stordata. Metodikken skal brukes for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om fremtidens reisevaner.