Kartlegger ferjemulighet i Drammen

WSP har fått oppdraget med å kartlegge potensialet for en utslippsfri fjord- og elveferje i Drammen og Lier.