For å gjøre Grenland til en attraktivt og velfungerende region er det helt nødvendig at areal- og transportløsninger vurderes i et helhetsperspektiv, uavhengig av kommunegrenser. WSP ledet planprosessen.Oppdragsgiver

  • Telemark fylkeskommune
Antall innbyggere
100.000 100.000
Antall kommuner
4 4