EGE 2010

EGE 2010 var en av Oslos største investeringsprosjekter, og er et av Norges største energi- og miljøprosjekter noensinne. WSP har hatt ansvaret for overordnet prosjektledelse med alle styrings- og støttefunksjoner.Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Prosjektkostnad

  • 135 MNOK

Prosjektstatus

  • 2007-2014