EVRYs hovedkontor på Fornebu

Da EVRY flyttet inn på Fornebu fikk WSP oppdraget med å rehabilitere deres nye kontorlokaler på 33'000 m2Oppdragsgiver

  • Telenor Eiendom Holding AS

Prosjektkostnad

  • 130 MNOK

Prosjektstatus

  • 2011-2014
Kontorareal
33.000 m2 33.000 m2