Flesberg barne- og ungdomsskole

I 2016 vedtok Flesberg kommune å bygge en ny barne- og ungdomsskole med flerbrukshall, med en kapasitet på 420 elever. Det ble stilt høye krav til bærekraft, energi og miljø, og bygget skulle minimum bygges med passivhusnivå, og helst som plusshus. Skolen skulle stå klar til skolestart høsten 2019.Oppdragsgiver

  • Flesberg kommune/ Kongsberg kommunale eiendom

Prosjektkostnad

  • 365 MNOK

Prosjektstatus

  • 2016-2019