Høgskolen i Vestfold

Samlokalisering av Høgskolen i Vestfold på Bakketeigen i Horten. WSP har hatt komplett rådgiving innen byggeteknikk gjennom tidligfase, detaljprosjektering og overlevering.Oppdragsgiver

  • Statsbygg

Prosjektkostnad

  • 440 MNOK

Prosjektstatus

  • 2002-2010
Størrelse nybygg
16600 m2 16600 m2
Størrelse ombygging
2300 m2 2300 m2
Antall studenter
4000 4000