Kimen kulturhus

Da det skulle bygges nytt kulturhus i Stjørdal ble WSP tungt involvert i flere stadier av prosjektet.


Oppdragsgiver

  • Stjørdal Kulturutvikling AS

Prosjektkostnad

  • 717 MNOK

Prosjektstatus

  • 2009-2015

Arkitekt

  • Reiulf Ramstad Arkitekter, JST Arkitekter, Lusparken Arkitekter