Gjelder fra: 03/03/2022

Disse retningslinjene ble oppdatert på ikrafttredelsesdatoen ovenfor for innføring av vårt  personvern-preferansesenter. For en kopi av den forrige versjonen benytt kontaktinformasjonen under delen "Kontakt oss" i våre retningslinjer for personvern.