Miljøgeologi omfatter naturmiljø og påvirkning fra forurensing i grunnen. Det kan være forurensing fra industri, gruvedrift, oljelagring, avfallsdeponier eller fra store utbyggingsprosjekter. Dette er et voksende fagfelt, som krever ekspertkompetanse for å løse problemene, og få oversikt og kontroll.