For at miljø- og bærekraftarbeidet skal ha best effekt, må det integreres i hele virksomheten. Det må arbeides systematisk og helhetlig, både strategisk og praktisk. Da trenger man et miljøledelsessystem, helst integrert med andre styringssystemer i virksomheten.