Miljøtankegang og praksis må integreres og ivaretas gjennom alle faser i et prosjekt, og på alle nivåer i driften. Nøkkelen til suksess er ofte tidlig implementering av miljøaspekter, og et godt tverrfaglig samarbeid.