WSPs rådgivere hjelper kunder gjennom hele reisen -  fra konseptuell utvikling til endelig prosjektleveranse. Vår kombinasjon av analyse og utredning sammen med teknisk kompetanse og virksomhetsforståelse gjør at vi kan se helheten og markedsdynamikken i sammenheng med behovene og oppgaven som skal løses innen bygg og eiendom, infrastruktur og samferdsel, energi og industri.