Effecten tussen hoogspanning en objecten worden veroorzaakt door energieoverdracht van de hoogspanningsbron naar het object. Die energieoverdracht is er altijd, ook al is dit afhankelijk van de onderlinge ligging. We zien het effect vooral bij buisleidingen.