Ecologisch onderzoek en kaderrichtlijn water

Veel in Nederland voorkomende planten en dieren zijn beschermd. Uitgangspunt van de natuurwetgeving is een respectvolle en zorgvuldige omgang met de natuur. Er mag geen schade worden veroorzaakt aan beschermde flora en fauna, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Onze experts bieden uitkomst bij (complexe) ecologische vraagstukken. Wij zijn onder meer lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en beschikken over relevante proces- en kwaliteitscertificaten.