De risico’s bij bouwprojecten zijn complex en van veel factoren afhankelijk. Door toenemende druk op de bouwbranche komen tarieven onder druk te staan. Met de lagere tarieven wordt de hoeveelheid te besteden tijd aan een project ingekort. De gevolgen van de verminderde aandacht voor een project kunnen aanzienlijk zijn. Je kunt dan behoefte hebben aan een second opinion.