Zonder ontwerp geen ruimtelijke ontwikkeling! Elke ingreep in het ruimtelijk domein heeft effect op de plek en haar omgeving. Een zorgvuldig proces om met deze ingreep een maximale meerwaarde mee te geven is voor de adviseurs en ontwerpers van WSP het uitgangspunt. De ontwikkeling en de inrichting van het gebied moeten zowel ruimtelijk als functioneel kloppen en in de omgeving passen.