Verduurzaming van scholen loont

Verduurzaming betekent aandacht voor energiebesparing, inzet van duurzame energie in plaats van fossiele brandstof, maar ook aandacht voor het binnenklimaat. Ofwel, een pleidooi voor beleidsmakers en schoolbesturen om de komende jaren tegelijk met de energietransitie ook in te zetten op toekomstbestendige nieuwbouw en renovatie richting Frisse Scholen.