Digitaal blok aan het been

In veel sectoren is het al langere tijd gebruikelijk om redundantie in digitale hulpmiddelen en applicaties te minimaliseren. Per applicatie moet je immers (blijven) investeren in onder andere techniek, applicatiekennis, updates en meestal ook koppelingen met andere applicaties. Ten eerste is dit niet handig en ten tweede resulteert dit  in een verhoging van kosten. En dat in een wereld waar al grote schaarste heerst in de functies op digitaal gebied.