WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor integrale technische advisering gegund gekregen. Ook waterschap Aa en Maas kiest voor WSP met een vergelijkbare raamovereenkomst. De looptijd van beide overeenkomsten bedraagt 3 jaar, met de mogelijkheid tot driemaal een jaar verlenging.