WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd de intentieovereenkomst ondertekend. Het dijktraject Cuijk-Ravenstein is 21 kilometer lang en heeft vanwege de mogelijke gevolgen bij een dijkdoorbraak de hoogste (veiligheids)norm langs de Maas. De dijk beschermt het gebied tot en met Den Bosch tegen overstroming.