Natuurinclusief bouwen – een kans voor de natuur

WSP werkt vanuit de Future Ready gedachte aan een toekomstbestendige leefomgeving. Een van de onderwerpen waar wij ons sterk voor maken is natuurinclusief bouwen. Een stap extra zetten bij projectontwikkelingen hoeft helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn, maar levert een belangrijke meerwaarde voor de biodiversiteit.

Kansen voor de natuur