Advisering bodemverontreiniging Roerdelta

Binnen het projectgebied RoerDelta heeft WSP advisering gedaan voor het aspect ondergrond. Een eerste stap naar een nieuw plan betrof de inventarisatie van de vervuiling en grondwaterproblematiek. WSP stelde hiervoor een ondergrondmodel en waterparagraaf op en was zodoende al vóór de daadwerkelijke planvorming betrokken.


Locatie

  • Roermond - Nederland

Opdrachtgever

  • Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij