Hoogspanningskabel eiland en vasteland

Nuon wilde de lokale opwekking van elektriciteit op het eiland Vlieland vervangen door een stroomvoorziening vanaf het vaste land en koppelen aan het landelijk elektriciteitsnet. Na vergelijking van enkele alternatieven, waaronder een kabelverbinding via het eiland Texel, werd besloten om Vlieland te voorzien van stroom vanuit Harlingen. WSP heeft het plan hiervoor uitgewerkt en een milieueffectenrapportage uitgevoerd om tot de meest milieuvriendelijke oplossing te komen.


Locatie

  • Harlingen - Vlieland - Nederland

Opdrachtgever

  • NUON

Partners

  • Bureau Waardenburg