Inrichtingsplan Engboogerd

Gemeente Bunnik gaat de riolering vervangen in een groot deel van de wijk Engboogerd. Een groep actieve wijkbewoners heeft dit gegeven aangegrepen om te komen tot een nieuwe inrichting waarbij actuele problemen als parkeren en wateroverlast aangepakt kunnen worden.